Jaume Boltà participa en l’acte d’agraïment al personal sanitari que ha organitzat congressos al Centre de Fires i Convencions de Reus

El president d’OPC Catalunya, Jaume Boltà, va participar el passat mes d’octubre en l’acte d’agraïment al personal sanitari que ha organitzat o està valorant l’opció d’organitzar congressos de la seva especialitat a les instal•lacions del Centre de Fires i Convencions.

Jaume Boltà dona les gràcies en nom d’OPC Catalunya a Fira Reus per haver participat a l’acte d’agraïment que s’ha dut a terme el passat mes d’octubre. “Des del sector d’OPCs de Catalunya considerem molt important donar les gràcies i visibilitzar la gran tasca que els professionals sanitaris desenvolupen tant en el seu dia a dia com també mitjançant l’organització de congressos, jornades i reunions. Perquè només amb la millor formació, la societat en general rebrà la millor atenció possible”, afirma Boltà.

Una vintena de professionals han participat en la jornada a la qual també han assistit el responsable de Formació i Recerca de l’Institut Català de la Salut, Josep Basora, el director de Recerca de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Lluís Ma-sana, i diversos caps de servei de l’Hospital.
Durant l’acte, la directora del Catalunya Convention Bureau, Sònia Serracarbassa, ha assegurat que “els congressos, també els mèdics, han de ser no només un punt de trobada de professionals del sector sinó també un espai per a la innovació en tots els àmbits”.
Per la seva banda, el director de firaReus, Eduard Vicente, ha explicat als metges i professionals del sector sanitari, tots els serveis que es gestionen des de firaReus a l’hora de plantejar la sol•licitud per acollir un congrés a la ciutat: des de la redacció de la candidatura fins a la informació de les visites a la ciutat, etc.

Fins ara, les instal•lacions del Centre de Fires i Convencions de firaReus a l’edifici Tecnopoarc han acollit 29 congressos de diferents especialitats com arterioesclerosi, radiologia, nutrició, infermeria i farmàcia, pediatria, epidemiologia, limfomes, digestologia, pneumologia, cures pal•liatives, emergències i infermeria pediàtrica. En total, aquests congressos ha portat 13.650 congressistes a la ciutat.

Jaume Boltà participa en el acto de agradecimiento al personal sanitario que ha organizado congresos en el Centro de Ferias y Convenciones de Reus

El presidente de OPC Catalunya, Jaume Boltà, participó el pasado mes de octubre en el acto de agradecimiento al personal sanitario que ha organizado o está valorando la opción de organizar congresos de su especialidad en las instalaciones del Centro de Ferias y Convenciones.

Jaume Boltà ha dado las gracias en nombre de OPC Catalunya en Feria Reus por haber participado en el acto de agradecimiento que se ha llevado a cabo el pasado mes de octubre. “Desde el sector de OPCs de Cataluña consideramos muy importante dar las gracias y visibilizar la gran labor que los profesionales sanitarios desarrollan tanto en su día a día como también mediante la organización de congresos, jornadas y reuniones. Porque sólo con la mejor formación, la sociedad en general recibirá la mejor atención posible “, afirma Boltà.

Una veintena de profesionales han participado en la jornada a la que también han asistido el responsable de Formación e Investigación del Instituto Catalán de la Salud, Josep Basora, el director de Investigación del Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Lluís Masana, y varios jefes de servicio del Hospital.
Durante el acto, la directora del Catalunya Convention Bureau, Sonia Serracarbassa, aseguró que “los congresos, también los médicos, deben ser no sólo un punto de encuentro de profesionales del sector sino también un espacio para la innovación en todos los ámbitos “.
Por su parte, el director de firaReus, Eduard Vicente, explicó a los médicos y profesionales del sector sanitario, todos los servicios que se gestionan desde firaReus a la hora de plantear la solicitud para acoger un congreso en la ciudad: desde la redacción de la candidatura hasta la información de las visitas a la ciudad, etc.

Hasta ahora, las instalaciones del Centro de Ferias y Convenciones de firaReus al edificio Tecnopoarc han acogido 29 congresos de diferentes especialidades como arterioesclerosis, radiología, nutrición, enfermería y farmacia, pediatría, epidemiología, linfomas, digestología, neumología, cuidados paliatives, emergencias y enfermería pediátrica. En total, estos congresos ha llevado 13.650 congresistas en la ciudad.